Corona

På grund av rådande smittläge håller förvaltningen stängt för obokade besök mellan 01.03.2021 och 25.04.2021. Tjänstemännen nås precis som vanligt på epost och telefon.

Info

Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunalförbundets kansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på förbundskansliet, Stornäsvägen 40 B 3 i Grelsby.

 

Förbundsfullmäktige
Förbundsstyrelsen
Förbundsfullmäktige
Förbundsstyrelsen
Förbundsfullmäktige
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen
Förbundsfullmäktige
Förbundsstyrelsen
Förbundsfullmäktige
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen
Förbundsfullmäktige
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 4.6.2020