Skolavslutning

Skolavslutningen 5 juni 2020 sker klassvis och eleverna avslutar sin skoldag kl. 11.00.

Höstterminen börjar igen den 18 augusti 2020.
 

Trevligt sommarlov!

Publicerad 28.4.2020
Uppdaterad 25.5.2020