Corona

På grund av rådande smittläge håller förvaltningen stängt för obokade besök mellan 01.03.2021 och 25.04.2021. Tjänstemännen nås precis som vanligt på epost och telefon.

Info

Vårdö skola

Vårdö skola ligger i kommunen som i folkmun kallas för ”den förtrollade ön”. Vår skärgårdsskola hittar ni i en lantlig miljö knappt 10 km från Töftö färjfäste. Vår litenhet gör att vi arbetar väldigt flexibelt gällande gruppsammansättningar och eleverna blir vana att arbeta i olika konstellationer och lär känna varandra väldigt bra.

Trygghet är en hjärtefråga i vår skola och vi arbetar därför aktivt för en trygg skolmiljö samt ett gott och nära samarbete med hemmen.

För mer information klicka på länken nedan:
Vårdö skola

Cecilia Johansson

Utbildningschef
Förvaltning

Annika Karlsson

Skolföreståndare
Vårdö
Publicerad 29.3.2020
Uppdaterad 13.5.2020