Corona

Info

Förbundskansliet på Stornäsvägen 40 B tar inte emot personligt besök under perioden 10.01.2022 - 03.02.2022. Vi hänvisar till mejl- eller telefonkontakt. https://www.nahd.ax/kommunalforbundet

Sunds skola

Sunds skola i Finby är en skola för årskurs 1-6. Eleverna är fördelade på fem klasser. Här arbetar sex lärare, en speciallärare, en föreståndare och assistenter. I vår skola jobbar vi för en trygg och inspirerande skolmiljö. Vi värnar om att eleverna ska få utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper.

För mer information klicka på länken nedan:

Sunds skola

Cecilia Johansson

Utbildningschef
Förvaltning

Maria Lasén-Back

Skolföreståndare
Sund
Publicerad 29.3.2020
Uppdaterad 19.5.2020