Corona

Info

Förbundskansliet på Stornäsvägen 40 B tar inte emot personligt besök under perioden 10.01.2022 - 03.02.2022. Vi hänvisar till mejl- eller telefonkontakt. https://www.nahd.ax/kommunalforbundet

Ödkarby skola

Ödkarby skola ligger i västra Saltvik. I skolan går 55 elever i årskurserna 1-6. Här arbetar 4 klasslärare, en samordnad speciallärare, en timlärare och 2 assistenter. Fritidshemmet ligger vid Rangsby skola och de elever i åk 1-2 som går på eftis skjutsas dit vid skoldagens slut.

För mer information klicka på länken nedan:
Ödkarby skola

Peter Holm

Utbildningschef
Saltvik

Josef Fagerholm

Skolföreståndare
Saltvik
Publicerad 29.3.2020
Uppdaterad 5.10.2021