Corona

På grund av rådande smittläge håller förvaltningen stängt för obokade besök mellan 01.03.2021 och 25.04.2021. Tjänstemännen nås precis som vanligt på epost och telefon.

Info

Geta skola

Geta skola ligger i Vestergeta med naturen runt hörnet, vi har ca 35 elever och ca 7 i personal.

Geta skola inrymmer också fritidsverksamhet ”Eftis” som hålls efter skolan för eleverna i årskurs 1 och 2. 

På skolan finns ett centralkök som lagar maten till skola, dagis och äldreomsorgen. Eftersom skolan ligger naturnära blir naturen ett inslag som återkommer i skolans vardag både för inlärning och lek. 

För mer information klicka på länken nedan:
Geta skola

Cecilia Johansson

Utbildningschef
Förvaltning

Thomas Mattsson

Skolföreståndare
Geta
Publicerad 29.3.2020
Uppdaterad 13.5.2020