Corona
Lågstadieskolor

Lågstadieskolor

På norra Åland finns sex lågstadieskolor för åk 1-6.

Förvaltningen av skolnämnd respektive skol- och bildningsnämnd för kommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö handhas av Nåhd.

Kontaktperson: Skoldirektör Nåhd

Förvaltningen av Saltviks Skol- och bildningsnämnd handhas av Saltvik kommun.

Kontaktperson:Bildningschef Saltvik

 

Nyheter inom

Cecilia Johansson

Skoldirektör
Förvaltning
Publicerad 31.1.2020
Uppdaterad 31.3.2020