Corona

Info

Förbundskansliet på Stornäsvägen 40 B tar inte emot personligt besök under perioden 10.01.2022 - 03.02.2022. Vi hänvisar till mejl- eller telefonkontakt. https://www.nahd.ax/kommunalforbundet

Ekonomi

Kommunalförbundets ekonomi

Kommunalförbundets drift och avskrivningar finansieras av medlemskommunerna. Fördelningsgrunder enligt grundavtal daterat 1.4.2021.

Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 29.10.2021