Corona

Ekonomi

Kommunalförbundets ekonomi

Ett nytt grundavtal gällande från 1.1.2015 (uppdaterat 31.12.2018) medför att kommunalförbundets drift och avskrivningar finansieras av medlemskommunerna.

Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 14.12.2020