Corona

Info

Förbundskansliet på Stornäsvägen 40 B tar inte emot personligt besök under perioden 10.01.2022 - 03.02.2022. Vi hänvisar till mejl- eller telefonkontakt. https://www.nahd.ax/kommunalforbundet

Skolnämnder

Utbildningschefen är föredragande i Finströms invånarnämnd ang utbildningsfrågor och Getas kommunstyrelse gällande utbildnings- och barnomsorgsfrågor  samt i Utbildningsnämnden i Sund och Vårdös skol- och bildningsnämnd.

Förvaltningen av grundskolan åk 1-6 i Saltvik handhas av kommunens utbildningschef. Föredragande i Saltviks utbildningsnämnd är utbildningschef Peter Holm.

För mer information hänvisas till respektive nämnd:

Invånarnämnden i Finström

Kommunstyrelsen i Geta

Utbildningsnämnden i Saltvik

Utbildningsnämnden i Sund

Skol- och bildningsnämnden i Vårdö

Cecilia Johansson

Utbildningschef
Förvaltning

Peter Holm

Utbildningschef
Saltvik
Publicerad 31.3.2020
Uppdaterad 5.10.2021