Corona

Skolnämnder

Skoldirektören är föredragande i Finströms invånarnämnd ang utbildningsfrågor och Getas kommunstyrelse gällande utbildnings- och barnomsorgsfrågor  samt i Utbildningsnämnden i Sund och Vårdös skol- och bildningsnämnd.

Förvaltningen av lågstadieskolorna i Saltvik handhas av kommunens bildningschef. Föredragande i Saltviks skol- och bildningsnämnd är bildningschef Peter Holm.

För mer information hänvisas till respektive nämnd:

Invånarnämnden i Finström

Skolnämnden i Geta

Skol- och bildningsnämnden i Saltvik

Utbildningsnämnden i Sund

Skol- och bildningsnämnden i Vårdö

Cecilia Johansson

Skoldirektör
Förvaltning
Publicerad 31.3.2020
Uppdaterad 27.4.2020