Corona

Info

Förbundskansliet på Stornäsvägen 40 B tar inte emot personligt besök under perioden 10.01.2022 - 03.02.2022. Vi hänvisar till mejl- eller telefonkontakt. https://www.nahd.ax/kommunalforbundet

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

I förbundsstyrelsen företräds varje medlemskommun av en ordinarie ledamot med en personlig ersättare. Dessa utses för två år åt gången.

Förbundsstyrelsen 2020-2021:

  Ordinarie Ersättare
Finström

Andreas Kanborg

ordförande

Madeleine Lindblom
Geta

Marianne Häggblom

viceordförande

Göran Gottberg
Saltvik Rosa Salmén Jan Salmén
Sund Jonas Back Mats Ekholm
Vårdö Mikael Lindholm Mathilda Eriksson

 

Publicerad 29.3.2020
Uppdaterad 14.12.2020