Corona

Info

Förbundskansliet på Stornäsvägen 40 B tar inte emot personligt besök under perioden 10.01.2022 - 03.02.2022. Vi hänvisar till mejl- eller telefonkontakt. https://www.nahd.ax/kommunalforbundet

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige

I förbundsfullmäktige företräds varje medlemskommun av två ordinarie ledamöter eller personliga ersättare för dessa.

Förbundsfullmäktiges sammansättning för 2020-2023:

Kommun Ordinarie Ersättare
Finström

Cecilia Berndtsson

Per Lycke
 

Roger Höglund

Lene-Maj Johansson
Geta

Göran Gottberg

Kjell Berndtsson
 

Marianne Häggblom

Madeleine Mattfolk
Saltvik

Kerstin Renfors

Jan Lindgrén
 

Thommy Fagerholm 

ordförande   

Rosa Salmén
Sund

Ann Carlsson

Rikard Järvinen
 

Sonja Lindström-Winé 

viceordförande 

Mats Ekholm
Vårdö

Carl-Gustav Sjölund

Marie Lundell
 

Marie-Louise Påvals

Göran Abrahamsson
Publicerad 29.3.2020
Uppdaterad 14.12.2020