Corona
Kommunalförbundet

Kommunalförbundet

Kommunalförbundets organisation

Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö.                              

Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument. 

Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar:

  • NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna.

  • skolförvaltningen för medlemskommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö.

  • grundskolans högstadieundervisning.

  • specialklassundervisningen i grundskolan.

  • elevvården

  • specialbarnträdgårdslärartjänster

 

 

Nyheter inom Kommunalförbundet

Cecilia Johansson

Skoldirektör
Förvaltning

Jenny Jansson

Byråsekreterare
Förvaltning

Seija Säike

Ekonomichef
Förvaltning
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 13.5.2020