Corona

På grund av rådande smittläge håller förvaltningen stängt för obokade besök mellan 01.03.2021 och 25.04.2021. Tjänstemännen nås precis som vanligt på epost och telefon.

Info

Kommunalförbundet

Kommunalförbundet

Kommunalförbundets organisation

Kommunalförbundet Norra Ålands utbildningsdistrikt (NÅUD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö.                              

Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument. 

Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar:

  • grundskoleutbildning åk 7-9

  • specialklassundervisningen i grundskolan

  • grundskoleutbildning för andra än läropliktiga

  • barn- och elevhälsan

  • speciallärare i barnomsorgen

  • Finströms, Getas, Sunds och Vårdös förvaltning rörande utbildningsverksamhet

 

 

Nyheter inom

Cecilia Johansson

Utbildningschef
Förvaltning

Jenny Jansson

Byråsekreterare
Förvaltning

Seija Säike

Ekonomichef
Förvaltning
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 13.4.2021