Corona

Info

Förbundskansliet på Stornäsvägen 40 B tar inte emot personligt besök under perioden 10.01.2022 - 03.02.2022. Vi hänvisar till mejl- eller telefonkontakt. https://www.nahd.ax/kommunalforbundet

Kommunalförbundet

Kommunalförbundet

Kommunalförbundets organisation

Kommunalförbundet Norra Ålands utbildningsdistrikt (NÅUD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö.                              

Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument. 

Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar:

  • grundskoleutbildning åk 7-9

  • specialklassundervisningen i grundskolan

  • grundskoleutbildning för andra än läropliktiga

  • barn- och elevhälsan

  • speciallärare i barnomsorgen

  • Finströms, Getas, Sunds och Vårdös förvaltning rörande utbildningsverksamhet

 

 

Nyheter inom

Cecilia Johansson

Utbildningschef
Förvaltning

Jenny Jansson

Byråsekreterare
Förvaltning

Seija Säike

Ekonomichef
Förvaltning
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 13.4.2021