Corona

På grund av rådande smittläge håller förvaltningen stängt för obokade besök mellan 01.03.2021 och 25.04.2021. Tjänstemännen nås precis som vanligt på epost och telefon.

Info

Wilma

Wilma är den plattform som skolan använder sig av i kontakten mellan hem och skola.

Där finns bland annat intern information från skolan, elevernas scheman och studieresultat.

https://nahd.inschool.fi/

Publicerad 25.3.2020
Uppdaterad 20.4.2020