Corona

Info

Förbundskansliet på Stornäsvägen 40 B tar inte emot personligt besök under perioden 10.01.2022 - 03.02.2022. Vi hänvisar till mejl- eller telefonkontakt. https://www.nahd.ax/kommunalforbundet

Skolcoach

På Godby högstadieskolan finns en skolcoach vars främsta uppgift är att jobba förebyggande och uppsökande i direktkontakt med eleverna. Motiverande samtal kring skolarbetet och struktur i vardagen samt arbete mot mobbning är en stor del av skolcoachen arbete. Skolcoachen är en av vuxenrepresentanterna i både elevråd och Amor (antimobbningsrådet) och ansvarar även för elevernas jourverksamhet.

Publicerad 25.3.2020
Uppdaterad 20.4.2020