Corona

På grund av rådande smittläge håller förvaltningen stängt för obokade besök mellan 01.03.2021 och 25.04.2021. Tjänstemännen nås precis som vanligt på epost och telefon.

Info

Bibliotek

Välkommen in till skolbiblioteket som är beläget på den högsta och ljusaste platsen i skolan – uppe i Ljusgården. Här finns faktaböcker, uppslagsverk och skönlitterära böcker.

 

Lånekort

Lånekortet skall tas med varje gång eleven lånar i biblioteket. Lånekortet gäller också för lån över hela Åland. Eleven kan få en PIN-kod kopplad till sitt lånekort. Då kan man själv kontrollera sina utlån via Internet och utnyttja den nya tekniken på övriga bibliotek.

Utlåning

När bibliotekarien inte är på plats i skolbiblioteket gör man så här:

Fyll i uppgifterna på utlåningspappret som finns på återlämningslådan. Böckerna kan då lånas hem eller användas i skolan. Lånetiden är fyra veckor. Kom och testa!

Återlämning

Alla utlånade böcker lämnas tillbaka i återlämningslådan. Förseningspåminnelser delas ut av bibliotekarien.

 

Kom till skolbiblioteket för att få en PIN-kod kopplad till ditt lånekort.

Publicerad 25.3.2020
Uppdaterad 20.4.2020