Corona

På grund av rådande smittläge håller förvaltningen stängt för obokade besök mellan 01.03.2021 och 25.04.2021. Tjänstemännen nås precis som vanligt på epost och telefon.

Info

Tosarby daghem

Tosarby daghem är beläget på Solängsvägen 12 i Kastelholm, Sund.

Daghemmet har sammanlagt 52 barnomsorgsplatser fördelade på tre avdelningar:

Solsidan med 12 platser för 1-3 åringar, Sjöbacken och Sjärnåsen med vardera 20 platser för 3-6 åringar.

Vid daghemmet finns både heltids- och halvtidsplatser. För halvtidsplats gäller högst 25 timmar/vecka med en utjämningsperiod på två veckor.

Tosarby daghem är öppet måndag till fredag kl. 07.00–17.30.

Mer info Barnomsorg | Sunds kommun

Alexandra Andersson

Daghemsföreståndare
Sund

Stefanie Grüssner-Andersson

Speciallärare i barnomsorg
Barnomsorgen
Publicerad 27.4.2020
Uppdaterad 13.4.2021