Corona

Info

Förbundskansliet på Stornäsvägen 40 B tar inte emot personligt besök under perioden 10.01.2022 - 03.02.2022. Vi hänvisar till mejl- eller telefonkontakt. https://www.nahd.ax/kommunalforbundet

Tosarby daghem

Tosarby daghem är beläget på Solängsvägen 12 i Kastelholm, Sund.

Daghemmet har sammanlagt 52 barnomsorgsplatser fördelade på tre avdelningar:

Solsidan med 12 platser för 1-3 åringar, Sjöbacken och Sjärnåsen med vardera 20 platser för 3-6 åringar.

Vid daghemmet finns både heltids- och halvtidsplatser. För halvtidsplats gäller högst 25 timmar/vecka med en utjämningsperiod på två veckor.

Tosarby daghem är öppet måndag till fredag kl. 07.00–17.30.

Mer info Barnomsorg | Sunds kommun

Alexandra Andersson

Daghemsföreståndare
Sund

Stefanie Grüssner-Andersson

Speciallärare i barnomsorg
Barnomsorgen
Publicerad 27.4.2020
Uppdaterad 13.4.2021