Corona

På grund av rådande smittläge håller förvaltningen stängt för obokade besök mellan 01.03.2021 och 25.04.2021. Tjänstemännen nås precis som vanligt på epost och telefon.

Info

Skogsgläntan daghem

Skogsgläntans daghem ligger i västra Saltvik och består av tre avdelningar: Ugglan, Myran och Igelkotten.

Ugglan är för de största barnen i åldrarna 5-7 år. Här bedrivs förundervisning och femårsverksamhet. 

På Myran finns barn i åldrarna 3-5. 

Igelkotten är för de minsta barnen i åldrarna 0-3 år.

Varje avdelning är en självständig enhet, men vi samarbetar inom flera områden. Vid behov slår vi samman avdelningarna, i synnerhet vid skollov och liknande då barnantalet är litet.

Skogsgläntan håller öppet 07.00 - 17.00.

Länk: Skogsgläntan daghem | Saltviks kommun

Hanna Söderlund

Föreståndare Skogsgläntan daghem
Saltvik

Gunilla Säll

Speciallärare i barnomsorg
Barnomsorgen
Publicerad 27.4.2020
Uppdaterad 13.4.2021