Corona

Info

 

Skogsgläntan daghem

Skogsgläntans daghem ligger i västra Saltvik och består av tre avdelningar: Ugglan, Myran och Igelkotten.

Ugglan är för de största barnen i åldrarna 5-7 år. Här bedrivs förundervisning och femårsverksamhet. 

På Myran finns barn i åldrarna 3-5. 

Igelkotten är för de minsta barnen i åldrarna 0-3 år.

Varje avdelning är en självständig enhet, men vi samarbetar inom flera områden. Vid behov slår vi samman avdelningarna, i synnerhet vid skollov och liknande då barnantalet är litet.

Skogsgläntan håller öppet 07.00 - 17.00.

Länk: Skogsgläntan daghem | Saltviks kommun

Hanna Söderlund

Föreståndare Skogsgläntan daghem
Saltvik

Gunilla Säll

Speciallärare i barnomsorg
Barnomsorgen
Publicerad 27.4.2020
Uppdaterad 13.4.2021