Corona

Prästkragen daghem

Prästkragens daghem ligger i östra Saltvik och består av tre avdelningar: Fjärilen, Tusenfotingen och Humlan.

Fjärilen är för de största barnen i åldrarna 5-7 år. Här bedrivs förundervisning och femårsverksamhet. 

På Tusenfotingen finns barn i åldrarna 3-5. 

Humlan är en småbarnsavdelning för barn i åldern 0-3 år.

Varje avdelning är en självständig enhet, men vi samarbetar inom flera områden. Vid behov slår vi samman avdelningarna, i synnerhet vid skollov och liknande då barnantalet är litet.

Prästkragen håller öppet 07.00 - 17.00.

Länk: http://saltvik.ax/text4.con?iPage=197&m=333&iLan=1

Britt-Marie Lindvall

Föreståndare Prästkragen daghem
Saltvik

Gunilla Säll

Speciallärare i barnomsorg
Barnomsorgen
Publicerad 27.4.2020
Uppdaterad 6.5.2020