Corona

Info

Förbundskansliet på Stornäsvägen 40 B tar inte emot personligt besök under perioden 10.01.2022 - 03.02.2022. Vi hänvisar till mejl- eller telefonkontakt. https://www.nahd.ax/kommunalforbundet

Gruppfamiljedaghemmet Trollebo

Gruppfamiljedaghemmet Trollebo är beläget på Tistelgränd 4D i Godby, Finström.

Gruppfamiljedaghemmet har totalt 8 platser för barn i åldern 1-3 år.

På gruppfamiljedaghemmet jobbar 3 personal med familjedagvårdarbefattning.

Gruppfamiljedaghemmets öppethållningstider är 7.15-16.20.

Gruppfamiljedaghemmet finns i en lägenhet som är speciellt anpassad för de yngre barnen.

Länk:Gruppfamiljedaghemmet Trollebo | Finströms kommun (finstrom.ax)

Sarah Sandell

Familjedagvårdare Gruppfamiljedaghemmet Trollebo
Finström

Stefanie Grüssner-Andersson

Speciallärare i barnomsorg
Barnomsorgen
Publicerad 27.4.2020
Uppdaterad 13.4.2021