Corona

På grund av rådande smittläge håller förvaltningen stängt för obokade besök mellan 01.03.2021 och 25.04.2021. Tjänstemännen nås precis som vanligt på epost och telefon.

Info

Godby daghem

Godby daghem är beläget på Källbovägen 1 i Godby, Finström.

Daghemmet har 3 avdelningar med 21 platser vardera för barn i åldern 3-7 år och en avdelning med 14 platser för barn åldern 1-3 år.

På daghemmet är personalbefattningarna fördelade enligt följande: 1 föreståndare, 7 barnträdgårdslärare, 5 barnskötare, 3 assistenter och 1 lokalvårdare.

Daghemmets öppethållningstider är 7.15-17.00.

Daghemmet flyttade till nya utrymmen i januari 2010. Till daghemmet hör en fin gymnastiksal som varje avdelning har tillgång till en förmiddag per vecka.

Länk: Godby daghem | Finströms kommun (finstrom.ax)

Gunilla Blomqvist

Föreståndare Godby daghem
Finström

Stefanie Grüssner-Andersson

Speciallärare i barnomsorg
Barnomsorgen
Publicerad 27.4.2020
Uppdaterad 13.4.2021