Corona
Barnomsorgen

Barnomsorgen

Nåhd har två gemensamma speciallärare i barnomsorg anställda. Speciallärarna i barnomsorg arbetar tillsammans med personalen på daghemmet med de barn som behöver extra stöd och träning, sköter skolberedskapstest och bistår i övergången mellan barnomsorg och skola.

Nåhd handhar förvaltningen för daghemmen i Geta, Sund och Vårdö.

Förvaltningen för daghemmen i Finström sköts av Invånarnämnden i Finström.

Förvaltningen för daghemmen i Saltvik sköts av Bildningsnämnden i Saltvik.

Nyheter inom

Gunilla Säll

Speciallärare i barnomsorg
Barnomsorgen

Stefanie Grüssner-Andersson

Speciallärare i barnomsorg
Barnomsorgen

Cecilia Johansson

Skoldirektör
Förvaltning
Publicerad 31.1.2020
Uppdaterad 6.5.2020