SKOLNÄMNDER

Skoldirektören är föredragande i Finströms och Getas skolnämnder samt i Sunds och Vårdös skol- och bildningsnämnder.

Förvaltningen av lågstadieskolorna i Saltvik handhas av kommunens bildningschef. Föredragande i Saltviks skol- och bildningsnämnd är bildningschef Peter Holm.

För mer information hänvisas till respektive nämnd:

Invånarnämnden i Finström

Skolnämnden i Geta

Skol- och bildningsnämnden i Saltvik

Utbildningsnämnden i Sund

Skol- och bildningsnämnden i Vårdö