SKOLNÄMNDER

Skoldirektören är föredragande i Finströms och Getas skolnämnder samt i Sunds och Vårdös skol- och bildningsnämnder.

Förvaltningen av lågstadieskolorna i Saltvik handhas av kommunens bildningschefer. Föredragande i Saltviks skol- och bildningsnämnd är bildningschef Patrik Larsson.

För mer information hänvisas till respektive nämnd:

Invånarnämnden i Finström

Skolnämnden i Geta

Skol- och bildningsnämnden i Saltvik

Skol- och bildningsnämnden i Sund

Skol- och bildningsnämnden i Vårdö