FÖRBUNDSSTYRELSE

I förbundsstyrelsen företräds varje medlemskommun av en ordinarie ledamot med en personlig ersättare. Dessa utses för två år åt gången.

Förbundsstyrelsen 2018-2019:

 

    Ordinarie   Ersättare
Finström Inger Rosenberg-Mattsson, ordförande Torbjörn Björkman
Geta

Gunnel Nordlund-White,

viceordförande

Marianne Häggblom
Saltvik Jan Lindgrén Janette Ekström-Phantong
Sund Göte Winé Christer Mattsson
Vårdö Mikael Lindholm Magnus Sandberg