FÖRBUNDSSTYRELSE

I förbundsstyrelsen företräds varje medlemskommun av en ordinarie ledamot med en personlig ersättare. Dessa utses för två år åt gången.

Förbundsstyrelsen 2020-2021:

 

    Ordinarie   Ersättare
Finström Andreas Kanborg, ordförande Madeleine Lindblom
Geta

Mariannne Häggblom,viceordförande

Göran Gottberg
Saltvik Rosa Salmén Jan Salmén
Sund Jonas Back Mats Ekholm
Vårdö Mikael Lindholm Mathilda Erikssson