FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE

I förbundsfullmäktige företräds varje medlemskommun av två ordinarie ledamöter eller personliga ersättare för dessa.

Förbundsfullmäktiges sammansättning 2020-2023:

 

    Ordinarie Ersättare
Finström Cecilia Berndtsson Per Lycke
Roger Höglund Lene-Maj Johansson
Geta Göran Gottberg Kjell Berndtsson
Marianne Häggblom Madeleine Mattfolk
Saltvik Kerstin Renfors Jan LIndgrén
Thommy Fagerholm, ordförande Rosa Salmén
Sund Ann Carlsson Rikard Järvinen
Sonja Lindström-Winé, viceordförande Mats Ekholm
Vårdö Carl-Gustav Sjölund Marie Lundell
Marie-Louise Påvals Göran Abrahamsson