FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE

I förbundsfullmäktige företräds varje medlemskommun av två ordinarie ledamöter eller personliga ersättare för dessa.

Förbundsfullmäktiges sammansättning 2016-2019:

 

    Ordinarie Ersättare
Finström Solveig Gestberg Miina Fagerlund
Roger Höglund Erica Granesäter
Geta Camilla Andersson Gerd Bergman
Göran Gottberg Kjell Berndtsson
Saltvik Helena Flöjt-Josefsson René Hampf
Rosa Salmén, ordförande Marika Alm
Sund Mats Ekholm Jan-Erik Berglund
Camilla Olin, viceordförande Karin Karlsson
Vårdö Marie-Louise Påvals Göran Abrahamsson
Carl-Gustav Sjölund Marie Lundell