OM OSS

Alla våra medlemskommuner, Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö har lågstadieskolor åk 1-6. Skolorna förvaltas av en skolnämnd eller skol- och bildningsnämnd. Varje skola har en egen skolledare som tillsammans med sin personal har stor frihet att utveckla sin skola. Distriktet har även en gemensam specialklassundervisning för elever i åk 1-6, som är inrymd i Källbo skola i Finström.

Godby högstadieskola är gemensam för alla fem kommuner åk 7-9. I högstadieskolan finns även specialklasser.

"Vi bygger framtiden med trygga elever och behöriga lärare!"

Skolan är elevernas och personalens vardagsmiljö, där det är viktigt att alla känner sig trygga. Goda inlärningsresultat bygger på ömsesidig delaktighet och respekt för varandra. Målsättningen i våra skolor är att både elever och lärare är nyfikna, har arbetsglädje och lust att lära.